Markizy

Wiele mówi się o zmianach klimatu w Polsce, które to coraz bardziej przybierają na sile. Wszędzie tam, gdzie silne słońce wpada przez okno i nagrzewa pomieszczenie, wytchnienie dają markizy. 

W naszej ofercie znajdziesz zarówno klasyczne markizy nadokienne, tarasowe, pergole, markizy typu bistro, baldachimy oraz nowoczesne rozwiązania typu winter meeting. Oferujemy konstrukcje, które są lekkie, jak i wytrzymałe, sterowane pilotem oraz z mechanizmem ręcznym. Co więcej, doskonałe tkaniny, które wykorzystujemy do zamówień markiz, są dostępne w ponad 100 modnych wzorach.

 

Zapytaj o markizy z 7 letnią gwarancją na poszycie, konstrukcję, automatykę i montaż!

Jeśli potrzebujesz przykryć dużą powierzchnię, zapytaj o specjalny model markizy o wzmocnionej konstrukcji! Wyobraźnia może ci podpowiedzieć obrazki rodem z Paryża, natomiast my możemy potwierdzić, że zarówno w lokalach użytkowych, jak i na użytek prywatny idealną ochronę przed słońcem na większej przestrzeni dają markizy. Łódź zdaje się do nich wreszcie przekonywać. Odrobina Paryża w Łodzi na pewno nie zaszkodzi!

inteo Uno
Za pomocą sterowań inteo Uno można sterować pojedynczą markizą przez naciśnięcie przycisku lub w pełni automatycznie.

Sterowanie automatyczne za pomocą Solaris Uno

Automatyka słoneczno-wiatrowa Soliris Uno jest alternatywą dla sterowania za pomocą przełącznika Inis Uno.

Jeśli wybierzecie Państwo Soliris Uno , nie musicie myśleć o zwijaniu lub rozwijaniu markizy, ponieważ Soliris Uno posiada czujnik słoneczno-wiatrowy i opcjonalnie czujnik deszczowy.

Soliris Uno wysyła polecenia do markizy, które dostosowane są do warunków pogodowych. Jeśli świeci słońce markiza rozwija się, aby ochronić meble i rośliny przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jeśli na niebie pojawią się chmury lub zrobi się ciemno markiza zwija się . W przypadku zerwania się dużego wiatru, który może uszkodzić kosztowną ochronę przeciwsłoneczną Soliris Uno dzięki czujnikowi wiatrowemu wysyła polecenie zwijania markizy.

W każdym momencie, zgodnie z życzeniem możecie Państwo przejść ze sterowania automatycznego na sterowanie ręczne, naciskając odpowiedni klawisz ?Góra? ?Dół? na przełączniku . Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zrywa się duży wiatr. Wówczas automatyka ignoruje Państwa polecenia rozwinięcia markizy, aby ochronić osłonę przed uszkodzeniem.

Soliris Uno funkcjonuje również podczas Państwa nieobecności i pozwala stworzyć wrażenie obecności domowników.

Montaż inteo Uno jest szybki i prosty. Również w przypadku, gdy montuje się go w markizie już istniejącej. Wszystko co jest potrzebne, to wykwalifikowany fachowiec.

Twój problem to zmienna pogoda?

Zastosuj inteo IB

Jedno do wszystkich…

inteo IB

Jeśli posiadacie Państwo więcej niż jedną markizę, wówczas polecamy inteo IB. Dzięki temu rozwiązaniu można sterować z jednego miejsca wszystkimi markizami jednocześnie. Można to zrobić przez naciśnięcie przycisku lub w pełni automatycznie. Inteo IB daje dodatkowo możliwość sterowania każdej markizy oddzielnie.

Wszystkie markizy sterowane jednocześnie:

Centralis IB, Soliris IB

Istnieją budynki wyposażone w kilka a nawet kilkanaście markiz. Kto z Państwa chciałby kilka razy dziennie przebiegać przez wszystkie pomieszczenia, aby zwinąć lub rozwinąć każdą markizę odpowiednio do zmieniających się warunków pogodowych. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest inteo IB sterujące wszystkimi markizami centralnie np.sterowniki Centralis IB i przełącznik centralny. Zastosowanie tego sterownika nie zwalnia jednak Państwa z obowiązku zwracania uwagi na pogodę.

Stosując automatykę słoneczno-wiatrową Soliris IB możecie Państwo zapomnieć o zmieniających się warunkach pogodowych. Odpowiednio do siły wiatru lub intensywności nasłonecznienia wysyłane są polecenia do wszystkich sterowników przy markizach. Odbywa się to w pełni automatycznie, bez angażowania Państwa.

Jeśli jednak zechcecie Państwo mimo automatyki sami regulować ustawienie markiz, nie ma z tym najmniejszego problemu. Soliris IB można obsługiwać również manualnie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zrywa się duży wiatr. Wówczas automatyka ignoruje Państwa polecenia rozwinięcia markizy, aby ochronić osłonę przed uszkodzeniem.

Każda markiza sterowana indywidualnie:

Centralis Uno IB

Centralne sterowanie markiz jest wygodnym i komfortowym rozwiązaniem. Każdy ma jednak inne potrzeby i upodobania. Jeden lubi pomieszczenia pełne słońca, ktoś inny czuje się lepiej w pomieszczeniach zaciemnionych.

Inteo IB daje możliwość odłączenia poszczególnych markiz z centralnego systemu sterowania przez wyłączenie automatyki i sterowanie markizą niezależnie od niego za pomocą Centralisa Uno IB.

Odpowiednia częstotliwość…

Inteo RTS

Za pomocą inteo RTS można sterować markizą bez potrzeby wcześniejszego okablowania. Jak to możliwe? Inteo RTS jest sterowaniem radiowym.

Każda markiza posiada swój odbiornik, do którego docierają sygnały wysyłane z pilota lub innego układu sterującego.

Nastawione na odbiór:

Cetralis Receiver RTS, Eolis RTS lub Soliris RTS

Jeśli chcecie Państwo sterować swoją markizą za pomocą fal radiowych wówczas każdej markizie przyporządkowany jest jeden odbiornik.

Inteo RTS daje możliwość wyboru jednego z trzech rodzajów odbiornika.

Centralis Receiver RTS wykonuje polecenia wysyłane z nadajnika. Odbiornik Eolis RTS uwzględnia również sygnały otrzymywane z automatyki wiatrowej i w momencie zerwania się dużego wiatru wysunięta markiza zostanie schowana, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest Soliris RTS, który posiada automatykę słoneczno-wiatrową. Dzięki temu markiza rozwija się i zwija automatycznie, w zależności od siły wiatru lub intensywności nasłonecznienia.

Za pomocą specjalnego pilota Telis Soliris RTS można wyłączyć automatykę słoneczną. Automatyka wiatrowa spełnia funkcję ochronną dla markizy i nie ma możliwości jej wyłączenia.

Wysyłanie poleceń drogą radiową:

Centralis RTS, Telis 1 RTS, Telis 4 RTS albo Telis Soliris RTS

Polecenia do odbiornika wysyłane są za pomocą pilota lub nadajnika umieszczonego na ścianie.

Z odbiornikami Centralis Receiver RTS lub Eolis RTS współpracuje nadajnik Centralis RTS lub pilot Telis 1 RTS. Również w przypadku gdy posiadacie Państwo kilka markiz wystarczy jeden z ww. nadajników, aby polecenia zwijania i rozwijania były wysyłane do wszystkich odbiorników z jednego centralnego nadajnika.

W przypadku gdy chcecie Państwo sterować markizami pojedynczo, tworzyć grupy lub sterować wszystkie na raz należy zastosować pilot Telis 4 RTS.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na odbiornik z automatyką słoneczno-wiatrową Soliris RTS najwygodniej będzie sterować markizami za pomocą pilota Telis Soliris RTS. Przy jego użyciu możecie Państwo leżąc wygodnie na kanapie wyłączyć automatykę słoneczną i zgodnie z życzeniem zmieniać położenie markizy.

Niezakłócony odbiór:

częstotliwość pracy i kod zmienny dynamicznie

Stosując produkty z serii inteo można sterować markizami w promieniu ok.20m, przez dwie masywne ściany z żelbetu.

Co dzieje się kiedy w pobliżu znajdują się inne urządzenia wysyłające fale radiowe takie jak telefony komórkowe lub bezprzewodowe? Częstotliwość pracy urządzeń serii inteo (433,42 MHz) została tak dobrana, aby nie wchodzić w konflikt z innymi urządzeniami nadawczo-odbiorczymi.

Aby przypadkowe osoby nie mogły za pomocą swoich nadajników sterować markizami lub roletami wyposażonymi w produkty inteo opracowany został specjalny kod zmienny dynamicznie, który zostaje zmieniony po wysłaniu każdego sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Prosty montaż, pełen komfort: Instalacja inteo RTS

Dzięki inteo markizy można sterować drogą radiową. Montaż tych produktów ogranicza do minimum kucie ścian i prowadzenie okablowania. Dzięki tym cechom produkty z serii inteo doskonale nadają się do montażu w już istniejących markizach.

Połączenie kablowe
grupowe Każdą z markiz możemy sterować indywidualnie. Markizy możemy też łączyć w grupy np. wszystkie markizy w jednym pokoju czy na piętrze możemy podnosić i opuszczać za pomocą jednego przełącznika lub sterowania, manualnie lub całkowicie automatycznie.
Połączenie radiowe
Najlepszym i oferującym najwyższy komfort obsługi markiz jest system radiowy RTS. Ma on ogromną przewagę nad innymi rozwiązaniami ponieważ w każdej chwili można zmienić konfiguracje sterowań i dostosowywać do indywidualnych, aktualnych potrzeb użytkownika. Nie trzeba przy tym kuć ścian i prowadzić okablowania, wszystkich zmian dokonuje się w kilka minut. Somfy ma w swojej ofercie kilka pilotów i sterowań RTS, dzięki którym można obsługiwać nie tylko pojedyncze markizy ale również grupy markiz lub wszystkie centralnie za pomocą jednego nadajnika.